Informacje


Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku od 1950r skupia dzieci , młodzież i dorosłych- wszystkich , którzy posiadają zamiłowania plastyczne i pragną je czynnie rozwijać. Uczniowie Ogniska często kontynuują naukę w średnich i wyższych szkołach plastycznych. Wiele pokoleń kształtuje swoją wrażliwość przez własną pracę twórczą oraz przez obcowanie ze sztuką dawną i współczesną.
Program naszych zajęć obejmuje rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę i sztukę użytkową. Proponujemy również zwiedzanie wystaw , wyjazdy do muzeów, spotkania z twórcami.
Naszym celem jest wychowanie twórców i świadomej publiczności dla sztuki.

Kadra


Dyrektor : Agnieszka Daniłów - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wydz. Edukacji Artystycznej.

Nauczyciele:
  • Katarzyna Parafiniuk- absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku , wydz. Edukacji Artystycznej.
  • Magdalena Krzemińska-Oller- absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
  • Joanna Budzyńska- absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wydz. malarstwa

Pracownicy administracji i obsługi:

  • Elżbieta Kwestarz
  • Jacek Krasodomski

Tygodniowy rozkład zajęć w roku szk. 2014/2015 >>>

Mapa strony
O stronie
© Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku